حقوق و تکالیف کارمندان اجرایی

کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. هر کارمند حقوق و تکالیفی دارد که در صورت چشم‌بستن بر آنها تنبیه‌های انضباطی در انتظار وی خواهد بود.

دستگاه‌های اجرایی دچار نظارت گریزی هستند

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید فرهنگ نظارت گریزی را به فرهنگ نظارت‌پذیری و نقدپذیری تبدیل کنیم.

بنیادمسکن دستگاه‌ اجرایی موفق است

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: بنیاد مسکن یکی از دستگاه‌های اجرایی موفق در خدمت به محرومان است.