جاسوسی اسرائیل از جان کری

در جریان مذاکرات سال گذشته میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل که با وساطت آمریکا برگزار شد، دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی از جان کری، وزیر خارجه آمریکا جاسوسی کرده‌اند.