خلبانان تُرک٬ در حلب دستگیر شدند

تنش‌ها بين ترکيه و سوريه اخيرا افزايش يافته و دمشق ترکيه را همراه با عربستان سعودي و قطر به حمايت از عمليات تروريستي مرگبار در سوريه متهم مي‌کند. اقدامات تروريستي که در پي آن جان بسياري از مردم سوريه از جمله شمار زيادي از نيروهاي امنيتي گرفته شده است.