دعانویسی؛ فریب‌کاری در روز روشن

با اینکه جامعه افغانستان شاهد ظهور نسل جوان و روشن‌فکر است، اما باز هم عده‌ای دعانویسی را شغل خود قرار داده و برخی‌ معتقدند که آنان درد مردم را درمان می‌کنند.

مهمترین دلایل گرایش افراد به دعانویسی

صالحی با اشاره به افزایش سن ازدواج در جامعه و استفاده رمالان و دعانویسان از این موضوع، یادآور شد: متاسفانه افزایش سن ازدواج در جامعه موجب اشاعه دعاهایی از سوی رمالان و دعانویسان در جامعه به نام دعای گشایش بخت شده است که هیچ‌گونه مشروعیتی نداشته و خرافه است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.