دعوت رییس‌جمهور از نمایندگان مجلس

رئیس جمهور از رئیس و نمایندگان مجلس برای شرکت در یک نشست مشترک دعوت کرد.