کم‌توجهی به اشتغال در بسته خروج از رکود

مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر اعلام کرد: موضوع اشتغال در بسته خروج از رکود دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.