گرفتاری های دنیا نصیب چه کسانی می شود؟

قرآن تا وقتی مطلوب است که تمام اعضا و جوارح و بدن انسان با قرآن باشد. انسان اگر بداند که خدا شناسی چقدر مزیت دارد هیچ چیزی در دنیا برایشان با ارزش نمی شود.

اشتغال قلب به دنیا؛ عامل حسادت

آیت الله قرهی گفت: حسادت برای آن کسانی است که قلبشان مشغول به دنیاست. پیامبر(ص) می‌فرمایند: مخلصین عالم قلبشان به آن ­چیزی که می­ بینند، مشغول نیست «وَ لَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ».

آثار ذکر «لا حول ولا قوة الا بالله»

ذکر «لا حول ولا قوة الا بالله» نوزده حرف دارد که در هر حرفش یک اثری برای ما موجود است. وقتی این ذکر را بگوییم، خداوند با نظر رحمت به ما می‌نگرد و وقتی اینگونه شد هر خیری از دنیا و آخرت را به ما می‌رساند.

پای درس اخلاق آیت‌الله جوادی‌آملی

«دنیا» متاع قلیل است و اهل نفاق برای دنیا ذکر می‌گویند نه برای رهایی از آن، که ریشه هر خطیئه است لذا ذکر آنها هر چند از لحاظ کمیت فراوان باشد از جهت واقعیت اندک است.

اخلاق اسلام یک اخلاق درون کنترلی است

عمده ترین آیات قرآن ناظر به موضوع معاد است، نزدیک به 2 هزار آیه قرآن مستقیم و یا غیرمستقیم به معاد اشاره دارد و این حجم بالا گویای اهمیت موضوع است و از آنجا که قرآن خود کتاب انسان ساز و هدایتگر است، این تأکیدات زیاد نشان از تأثیر معادشناسی در تربیت انسان دارد.