«دنیای قشنگ نو» داستان انسان‌ ازخودبیگانه

دنیای قشنگ نو داستان طنزی است تلخ از انسان‌هایی در دل فردا. داستان طنزی از آدم‌هایی که ماشین‌وار بازی می‌کنند، زمان می‌گذرانند، لذت می‌برند و خلاصه ماشین‌وار زندگی می‌کنند! داستان آدم هایی که دیروزها برایشان برنامه ریخته‌اند تا نیازی به فکر نداشته باشند.نیازی به فلسفه، به علم، هنر و خیلی چیز‌هایی دیگر، چون هستند مهندسین احساسات و هنری که برایشان خوراک تهیه می‌کنند!