گزارش تصویری: آتش سوزی در مسجد الاقصی

چهل و چهار سال پیش در چنین روزی دنیس مایکل روهان شهروند استرالیایی یهودی، مسجدالاقصی را به آتش کشید که بر اثر این آتش سوزی دست کم 200 متر مربع از سقف مسجد به طور کامل ویران شد و گنبد مسجد در پنج نقطه سوخت و اسباب، دیوارها و یک منبر قدیمی که قدمتی 800 ساله داشت طعمه حریق شد.