«زندانی‌ها» تحویل جشنواره فجر نشد

ده_نمکی: وقتی فیلمی جلوتر زمان خودش باشد در چنین فضاهای رقابتی دیده نمی‌شوند

6 نفر از عوامل فیلم دهنمکی کشته شدند

بابک برزویه عکاس این فیلم که به شدت از این اتفاق ناراحت بود با اعلام این خبر گفت: من در سر صحنه حاضر نبودم اما از اطلاعاتی که گرفتم چاشنی ها دیر عمل کردند و زمانی که عوامل جلوه های ویژه برای چک کردن این چاشنی ها رفتند ناگهان هنگام جازدن چاشنی همه آنها ترکیدند.