بازی رایانه ای ملی با آسیب های فرا ملی

صرف زمان زیاد برای بازی های رایانه ای حتی می تواند در ضمیر ناخود آگاه نیز تاثیر گذاشته وبرزخی از رویا و واقعیت برای فرد بوجود می آورد تا آنجا که وی در واکنش به اتفاقات اطراف خود سعی به تکرار عملی که در بازی انجام داده است می کند و در نتیجه ی عدم توانایی برانجام آن فعل در جهان واقع، برای لحظه ای سر در گم می شود.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.