الزامات تحقق عدالت در نظام اسلامی

پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بی‌عدالتی‌ها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدام‌های اجرایی و قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.