مشرقیه چهارتایی شد

چهارمین شماره از دوهفته‌نامه مشرقیه منتشر شد. شماره چهار دوهفته‌نامه طنز و کاریکاتور مشرقیه، که عنوان «آخرین دوهفته‌نامه طنز و کاریکاتور ایران» را بر پیشانی دارد، امروز چهارشنبه، بر پیشخوان کیوسک‌های مطبوعاتی قرار گرفت.