نگاهی به پایگاه هویت‌بخشی به انسان در نگاه اسلام و غرب

فطرت، پایگاهی فراتر از پایگاه طبیعت و غریزه است نه این‎که پایگاهی برای مخالفت و ضدیت با آن دو باشد. نسبت پایگاه فطرت با دو پایگاه غریزه و طبیعت، بسان نسبت پایگاه لیسانس به دو پایگاه دیپلم و سیکل است. کسی که لیسانس دارد، اولا مناسبات فردی و اجتماعی‌اش را با اقتضائات دیپلمش تنظیم نمی‌کند؛ ثانیا نه‎تنها ضد ‎دیپلم نیست، بلکه محتوای دیپلم را بیشتر و بهتر درک می‌کند؛ ثالثا محتوای دیپلم را در راستای تخصص لیسانسش درک و فعال می‌کند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.