توسعه نامتوازن حاصل تئوری قطب رشد بود

آن کسی که از خارج می آمد و برای جامعه ایرانی برنامه ریزی می کرد، مثل بتل و ستیران که از آمریکا و فرانسه می آمدند، ویژگی های سرزمینی ما را کمتر مورد توجه قرار می دادند.

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.