اولین همایش آمریکاشناسی در دانشگاه تهران

همایش آمریکاشناسی که در دو ساحت مواجهه ما و آمریکا و شناخت آمریکا با رویکرد فلسفی و جامعه‌شناختی طراحی‌ شده است، با هدف فراهم آوردن فضایی برای شناخت ژرفنگرانه آمریکا به عنوان دیگری تاریخی ـ‌ تمدنی انقلاب اسلامی بر‌گزار می‌شود.

نجات عدالت از فرمالیسم

عدالت واژه‎ایست که همواره محترم بوده و اکنون نیز هست اما این مفهوم در فرهنگهای متفاوت تعریف های مختلفی دارد. در واقع معنای عدل در غرب با مفهومی که در ایران و کشورهای اسلامی – که مبنایی فقهی دارند – فرق می کند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.