فيزيک پاسخگوی همه پرسش‌های بشری نيست

آيا او نمي بيند كه هيچ كدام از نظريه هاي فعلي خالي از ايراد و چالش نيست؟ الان وضعيت فيزيك نظري به گونه اي است كه نشان مي دهد نبايد به راحتي اظهار نظر كرد. اكنون بشر تنها حدود 5 درصد از ماده عالم را مي شناسد، پس چگونه مي توانيم راجع به كل عالم قضاوت كنيم و بگوييم كه همه عالم را كشف كرده ايم؟

علم زیر چتر دین/ مصاحبه با دکتر مهدی گلشنی

دكتر مهدي گلشني رئيس و بنيانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف و عضو هيأت علمي اين دانشگاه و همچنين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. براي بررسي رابطه و نسبت ميان علم و دين خدمت دکتر گلشنی در گروه فلسفه علم دانشگاه شريف رفتيم و كوشيديم در طول اين گفتگو به بررسي آراء مختلف در اين حوزه و تحليل برخي از انديشه هاي ايشان بپردازيم.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.