رهبرانقلاب: روحیه خودباوری و «ما می‌توانیم»ترویج شود

خودباوری که در مقابل غرب باوری قرار دارد، باید در میان کودکان و جوانان گسترش یابد و از وظایف مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی تزریق روحیه خودباوری است.

قطعاً حرکت بیداری تا قلب اروپا پیش خواهد رفت

رهبر معظم انقلاب حرکت بیداری کنونی در غرب آسیا و شمال افریقا را امتداد حرکت عظیم ملت ایران خواندند و تأکید کردند: این حرکت بیداری قطعاً تا قلب اروپا پیش خواهد رفت و ملتهای اروپا بر ضد سیاستمداران و زمامداران خود که آنها را تسلیم محض سیاستهای فرهنگی و اقتصادی امریکا و صهیونیستها کرده اند، به پا خواهند خواست.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.