ظرفیت عظیم حج باید در مقابل آتش‌افروزی‌های مذهبی فعال شود

رهبر معظم انقلاب اسلامی حج را یک هدیه الهی خواندند و فرمودند: یکی از گرفتار‌ی‌های بزرگ امروز دنیای اسلام، گرفتاری تحمیلی، عمدی و خباثت‌آور برافروختن آتش اختلافات امت اسلامی و فرقه‌های مذهبی است.