درس لیبرال‌های فرانسوی به مقامات ایرانی

با پیگیری وزیر کشور و رئیس‌جمهور فرانسه، مجوز نمایش یک طنز‌پرداز لغو شد. این اقدام با ادعای توهین به یهودیان صورت گرفته است.