علیرغم بارش‌ها، سال آینده پر آب نیست

خطر اصلی در جایی است که بنزین برخی پمپ بنزین‌ها به آبهای روان نشت می‌کند. این بنزین‌ها دارای مواد جایگزین سرب هستند، که به زمین نفوذ می کند و بسیار خطرناک است/ پس از ۲ ساعت بارش مداوم، ۶۰ تا ۹۰ درصد از آلودگی هوا کم می‌شود و غلظت آلاینده‌های هوا پایین می‌آید.