دولت در برابر انتقادات سعه صدر داشته باشد

نماینده اهواز در مجلس با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس‌‌جمهور گفت: وعده رئیس‌جمهور برای حل یک هفته‌ای مشکل آب اهواز انجام نشده است و نباید در این زمینه واقعیت‌ها را کتمان کنیم.

تحریم، سلاح زنگ‌زده و بی‌حاصلی است

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان پس از امضای اسناد و یادداشت تفاهم‌های همکاری بین تهران و باکو در نشست مشترک خبری با بیان اینکه روابط دو ملت ایران و آذربایجان شایسته تحرک بیشتری است.