قانعی راد: تکثرگرایی در عرصه‌های گوناگون دانش در حال رخ دادن است

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به اینکه کلی گرایی و جهان شمول گرایی که در علم یک ارزش است در پست مدرن شدن جامعه دیگر اصالت ندارد، گفت: این سنخ از جامعه همراه با افزایش نقش گروه های مختلف اجتماعی شناخته می شود که در عرصه دانش نیز این تکثرگرایی دارد رسوخ می‌کند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.