بهره‌برداری پوتین از نقاط ضعف اوباما

با اشاره به اینکه آمریکا برای مهار کردن روسیه نیاز به حل مشکلات با ایران در زمینه هسته‌ای و سپس آمادگی برای مواجه شدن با روسیه دارد می‌نویسد: اوکرین برنده نانوشته توافق هسته ای خواهد بود.