رسانه، حزب، دانشگاه سه زاييده تفکر مدرن

پیاده نظام آمریکا در ایران بیش از سه دهه است می‌خواهد با تحریف آرمان‌های انقلابی جنبش دانشجویی از 16 آذر به نفع مستبدین داخلی و جهانی بهره ببرد اما تاکنون به فضل خدا موفق نشده و موفق هم نخواهد شد.

فتنه‌گران طلبکار!

اهل فتنه قبل و بعد از انتخابات تاکنون باب اهانت به مقدسات نظام و مردم را هنوز مفتوح گذاشته‌اند و از تریبون یزید و عمر بن سعد زمان یعنی رادیو آمریکا و رادیو بی‌بی‌سی همچنان بر طبل خصومت و اهانت به مقدسات و مردم می‌کوبند.