جشنواره تئاتر فجر در سرمای تبلیغات!

با کمال تعجب شاهد بودیم که در اولین روز برگزاری این رویداد مهم تئاتری هیچ تغییری در ظاهر نمای مجموعه تئاتر شهر و فضای پیرامون این مجموعه تئاتری نبود. عده کمی در مقابل گیشه فروش بلیت نمایش ایستاده بودند که این تعداد را می‌شد در روزهای دیگر نیز شاهد بود. عابران و رهگذران همچون همیشه از کنار این مجموعه عبور می‌کردند و هیچ منظری برای جلب توجه وجود نداشت.