جلوگیری از رانش زمین در مسجد جامع اصفهان

اکبر زمانی با اشاره به اینکه مسجد جامع اصفهان معماری بی‌نظیری دارد، گفت: مناره‌های واقع در این مسجد در گذشته دارای کاربری‌های بسیاری بوده چنانچه از این مناره‌ها برای جلوگیری از رانش زمین اطراف مسجد استفاده شده است.