رانندگی زنان روی اعصاب آل سعود!

در پی فراخوان فعالان اینترنتی و زنان عربستانی برای رانندگی همزمان زنان در خیابان‌های اصلی ریاض، نگرانی مسئولان سعودی را فرا گرفته و وزارت کشور بار دیگر نسبت به این اقدام هشدار داد.

مفتی سعودی برای زنان راننده آرزوی مرگ کرد!

شيخ عبدالرحمن البراک در واکنش به دعوت زنان سعودي براي رانندگي در 17 ژوئن آينده گفت: کاري که آنها قصد دارند انجام دهند منکر است و با اين اقدام سرآغاز شر براي اين کشور مي شوند. وی در ادامه برای آنها آرزوي مرگ کرد!