«پشتیبانی آتش سایبری» هم آمد

پنتاگون در حال توسعه فرآیندهایی است که به نیروهای مستقر در خط مقدم اجازه می‌دهد مانند درخواست آتش پشتیبانی توپخانه، درخواست پشتیبانی سایبری تهاجمی داشته باشند.

هرگونه فعالیت اینترنتی مشکوک با حمله سایبری پاسخ داده می‌شود

وزارت دفاع آمریکا به بهانه دفاع از منافع این کشور، راهبرد تهاجمی خود را در فضای سایبر به اجرا می گذارد.