انتقاد بذرپاش از آمارهای اقتصادی دولت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در 3 ماهه نخست سال آمار رشد اقتصادی بیش از 10 درصد داده می شود در حالی که این میزان رشد را بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم ادعا نمی‌کنند یا سیاه نمایی گذشته دروغ بود یا این آمار که اعلام می‌شود.