مناطق محروم از منابع صندوق محروم شدند

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به بهانه حضور در مناطق محروم را نداشته است، گفت: با مصوبه مجلس بخش‌های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و گردشگری امکان استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری را نخواهند داشت.

توقف اجرای فاز دوم هدفمندی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از توقف اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد.

بودجه یکشنبه تقدیم مجلس می‌شود

براساس وعده‌های دولتی‌ها از بودجه به شدت انقباضی سال ۹۲، اتکای بودجه به نفت به شدت کاهش و به مالیات افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه همه چیزی‌ که در گذشته‌های نه چندان دور در بودجه سایه ( بودجه اضطراری در شرایط خاص) دیده می‌شد، در بودجه سال آینده خواهد آمد.