آژیرخطر در شهر صهیونیست‌نشین به‌صدا درآمد

رسانه‌های اسرائیلی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرک صهیونیست‌نشین «کوخاو یاکوف» واقع در کرانه باختری از بیم حضور فردی مهاجم خبر داده‌اند.