مقصد هواپیمای روسی حامل سلاح کجا بود؟

محموله 40 تنی تسلیحات هواپیمای روسی در فرودگاه بغداد در حالی توقیف و بعد مصادره شد که هنوز سؤالات زیادی درباره مقصد و خریداران آن وجود دارد.