نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش IPTV

رئیس مرکز توسعه رسانه های نوین سازمان صدا و سیما از انتشار فراخوان برای انتخاب شرکتهای مجری تلویزیون اینترنتی خبر داد و گفت: نیمی از کشور تا ۵ سال دیگر تحت پوشش IPTV قرار می گیرد.

کارکردهای مثبت و منفی اینترنت از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای

یک راه دو طرفه است. اگر دشمن می‌تواند از علوم ارتباطات و از پیشرفتها و تازه‌های علمی این رشته استفاده کند، ما هم می‌توانیم استفاده کنیم؛ ما هم باید دنبالش برویم تا استفاده کنیم؛ چه مانعی دارد؟ از همان شیوه‌هایی که ضلالت را منتشر می‌کنند، می‌شود ما استفاده کنیم و هدایت را منتشر کنیم. استعداد ما در استفاده از ابزارها، استعداد بالایی است.