کسانی که از سازش دم می‌زنند در زندگی سیاسی-اجتماعی خود دچار آسیب‌زدگی شده‌اند

معاون سیاسی سپاه گفت: کسانی که از سازش دم می‌زنند در زندگی سیاسی-اجتماعی خود دچار آسیب‌زدگی‌هایی از جمله دنیاگرایی و طمع شده‌اند که طبق فرموده‌ی امام (ره) این طمع موجب ذلت خواهد شد.

تحریم‌ها ایران را پای میز مذاکره نیاورد

رئیس اداره سیاسی سپاه با بیان اینکه تحریم‌ها ایران را پای میز مذاکره نیاورد، گفت: آمریکا درباره حضور ایران در مذاکرات دچار اشتباه محاسباتی شده است.