راه‌اندازی رشته «دانش اجتماعی مسلمین» در دانشگاه تهران

امثال شلایرماخر و دیلتای درصدد بودند روش تفسیری کتاب مقدس را در مواجهه با اجتماع و مسائل آن به کار ببرند. از طرفی بسیاری از متفکرین ما –از جمله ملاصدرا در مفاتیح الغیب- برای تأویل ،که خود واژه‌ای است قرآنی، روش‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند. چرا ما نباید این روش‌ها را بشناسیم و در حوزۀ اجتماع به کار ببریم؟