گزینه دولت روحانی برای وزارت علوم کیست

دکتر مکنون هم اکنون عضو هیات‌ امنا و دبیر دوره اول و دوم جامعه فارغ ‏التحصیلان دانشگاه صنعتی امیركبیر، عضو هیات مدیره و رئیس جامعه فارغ‏ التحصیلان البرز، عضو هیات امنای دانشنامه بزرگ فارسی و رئیس كمیسیون دائمی، عضو هیات امنای باشگاه دانش پژوهان جوان، عضو هیات امنای پژوهشگاه نیرو و عضو هیات امنای دانشگاه زنجان است.