رضوان؛ نخستين شبكه اجتماعی قرآنيان

شبكه قرآنی «رضوان» به عنوان نخستين شبكه اجتماعی- قرآنی كشور به نشانی اينترنتی rezvannet.ir راه‌اندازی شد.