خلاف شعار عدالت اجتماعی و فقرزدایی حرکت می‌کنیم

احساس پایین آمدن قدرت خرید به خصوص در ماه‌های اخیر و سال گذشته واقعی است و تردیدی در آن وجود ندارد. اگر خانوارهایی را که درآمد ثابت دارند در نظر بگیریم: مانند کارمندان و بازنشستگان، بنا به آمار رسمی کشور در سال گذشته ۲۱ درصد قدرت خریدشان کم شده است. سیاست‌های اقتصادی تورم را دامن زده است و از کانال تورم، ضد تولید عمل می‌کنیم.

چرا سهم بهره‏ وری از رشد اقتصادی کم است؟

در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه‌ی پنجم رویکرد تلفیقی مورد پذیرش قرار گرفته و بر اساس آن می‌بایست یک سوم رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره ‏وری حاصل گردد. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح رشد اقتصادی کمتر از اهداف و سهم بهره وری از رشد اقتصادی بسیار ناچیز است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.