رفع انسداد سایت تابناک

سایت تابناک که از عصر امروز مسدود شده بود از دقایقی پیش با رفع مشکل دوباره در دسترس مخاطبان قرار گرفت