طراحی 8 اسکناس برای رفورم پول ملی

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با اشاره به این که رفورم پولی (اصلاح واحد پول ملی) متوقف نیست از طراحی هشت قطعه اسکناس پس از حذف چهار صفر خبر داد و گفت: سکه‌های بهار آزادی با بسته بندی جدید و بدون تاریخ از سوی بانک مرکزی به زودی در بازار توزیع می‌شود.