رونمایی از «جناب آقای دیو»

رمان «جناب آقای دیو» تازه‌ترین اثر محمدعلی علومی یکشنبه 26 آبان ساعت 15در قالب نشست عصر تجربه در سرای داستان رونمایی می‌شود.