سه شرطی که مفتون و فیروزه را خلق کرد

نویسنده رمان مفتون و فیروزه همزمان با در یافت جایزه قلم زرین گفت: برای نوشتن این رمان با خودم سه شرط گذاشتم و از آنها عدول نکردم.

پیشنهادهای سارا عرفانی برای نمایشگاه‌کتاب

نمایشگاه کتاب، فرصت بسیار خوبی برای خرید کتاب است؛ به شرطی که بدانیم چه می‌خواهیم. همین شرط، باعث شد تا از سارا عرفانی، نویسنده‌ای که این روزها رمان جدیدش حسابی سروصدا کرده، خواهش کنیم تا چند کتاب برای خرید از نمایشگاه به ما معرفی کنند. این لیست پنج کتاب معرفی شده خانم عرفانی است.

فیلمی از تاریخ انقلاب‌اسلامی را بخوانید!

زنده بودن رمان به هنر بی‌نظیر نویسنده‌اش بر می‌گردد که توانسته با فصل‌ها و جملات کوتاه، با تصویرسازی‌های بی‌نظیر، نه یک داستان بلکه فیلمی بسازد که شما آن را ببینید. مفتون و فیروزه تنها یک کتاب نیست، فیلمی است که شما آن را می‌خوانید!