تكنولوژي ارتباطي و دگرگوني سبك هاي ادبي

در فرهنگ بسياري از ملتها ضرب المثلي با تقريبا اين محتوا وجود دارد كه وقتي دري بسته مي شود، دري ديگر گشوده مي شود. حالا هم كه سال‌هاست بحث تهديد كتاب توسط تكنولوژي مطرح شده با خبرهايي كه در گوشه و كنار مي‌توان خواند، به خوبي مي‌ توان دريافت كه اين تهديد شايد به نوعي تغيير منتهي شود، اما به تعطيل نمي‌انجامد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.