حبس ابد برای رهبر اخوان المسلمین مصر

دادگاه کیفری «پورت سعید» مصر، حکم نهایی رهبر اخوان المسلمین در پرونده حمله به مرکز پلیس «العرب» این شهر را حبس ابد اعلام کرد.

حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر تأییدشد

دادگاه جنایی قاهره، حکم اعدام “محمد بدیع” رهبر اخوان المسلمین و ۱۳ نفر ازاعضا و شخصیت‌های برجسته این گروه را تأیید کرد

فرد شماره‌دو اخوان‌المسلمین اردن دستگیر شد

نیروهای امنیتی اردنی «زکی بنی ارشید» معاون رهبر اخوان المسلمین این کشور را دستگیر کردند.