سلامت مردم در گرو مطالبات پرداخت بیمه‌ها!

وی با اعلام اینکه آخرین پرداختی بیمه تامین اجتماعی به داروخانه ها مربوط به شهریور امسال است، افزود: مشکل مالی داروخانه ها با این رویه پرداختها حل نمی شود. این درست نیست که بخواهیم با جنجال و جدل مطالبات خودمان را بگیریم.