تحریم، سلاح زنگ‌زده و بی‌حاصلی است

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان پس از امضای اسناد و یادداشت تفاهم‌های همکاری بین تهران و باکو در نشست مشترک خبری با بیان اینکه روابط دو ملت ایران و آذربایجان شایسته تحرک بیشتری است.