«هوگو»ی اسکورسیزی؛ فیلمی در ستایش معنا داشتن زندگی

روان‌شناسان وجودگرا می‌گویند تا ما نتوانیم چیزی را بپذیریم نمی‌توانیم تغییرش دهیم. ملیس تا قبل از پیدا شدن هوگو جوری رفتار می‌کرد انگار نه انگار که گذشته‌ای وجود دارد. اما حالا یک نشانه از گذشته پیدا شده که دست‌بردار هم نیست، یک نشانه از گذشته که به شیوه‌ی بسیار نمادینی یک آدم‌آهنی نویسنده است که پای نقاشی‌هایش امضای جرج ملیس است.

«حسادت‌های عاشقانه» در آخرین شماره سپیده دانایی

در شماره خردادماه سپیده دانایی به موضوعاتی چون حسادت‌های عاشقانه و ریشه‌یابی و درمان بددلی و بدگمانی بین همسران، گفت‌وگو و نقش آن در تفاهم بین همسران جوان، والدین و پرورش هوش هیجانی فرزندان، نحوه مواجهه با افراد درگیر، بررسی روانشناختی فیلم نارنجی‌پوش و مثل همیشه پرسش‌های خوانندگان و پاسخ‌های اساتید مشاور روان‌شناس پرداخته شده است.