افشاگری صهیونیست‌ها درباره پسر اردوغان

یک روزنامه صهیونیستی افشا کرد که پسر نخست وزیر ترکیه صاحب همان شرکت کشتی‌رانی ترک است که قرار است، کشتی‌های آن در بندر «حیفا» در سرزمین‌های اشغالی لنگر بیاندازند.