چرایی کم شدن رزق از نگاه امام صادق

انسان وقتی اجیر دیگران شد، به آن دستمزد تکیه می‌کند و چنین می‌اندیشید که آن دستمزد زندگی‌اش را می‌چرخاند و چون بر آن اطمینان دارد، بر خدایی که همه کارها دست اوست تکیه نخواهد کرد.

چگونه رزق خویش را افزایش دهیم؟

بر اساس آنچه از روایات معصومین علیهم اسلام استفاده می‌شود، ازدواج، خود یکی از اسباب گشایش روزی و فراخ دستی است. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که از ترس تنگ‌دستی ازدواج نکند، به راستی به پروردگارش بدگمان است.

گرفتاری های دنیا نصیب چه کسانی می شود؟

قرآن تا وقتی مطلوب است که تمام اعضا و جوارح و بدن انسان با قرآن باشد. انسان اگر بداند که خدا شناسی چقدر مزیت دارد هیچ چیزی در دنیا برایشان با ارزش نمی شود.

انواع گشایش روزی چیست؟

بنابراین به هر نعمت ظاهری نباید دل خوش کرد، زیرا اگر این نعمت‌ها برای مومنین باشد، مایه‌ی برکت است، و اگر برای کفار باشد، ناپایدار و وسیله‌ی قهر الهی است.

نگاهی به آثار اقتصادی سبک زندگی اسلامی

در نظام غربی خدا مرده است و خداوند در زندگی عادی مردم جایگاهی ندارد و بنای اقتصاد غرب بر فرد، فارغ از خدا بناشده است حال آنکه شالکه تمامی اجزاء زندگی اسلامی متاثر از خداوند و وابسته به اراده و تجلی خداوند است.

دخل و خرج در سبک زندگی اسلامی

یکی از تفاوت‌های دیدگاه اسلامی و حدیثی در باب تقدیر معیشت ، سبک زندگی و امور اقتصادی و الگوهای مالی حاکم بر زندگی تفاوت در نگاه به مخارج و درآمدها می‌باشد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.